Request Saving Process
ÜRETİM MALZEMELERİ
Müşteriye teslim edilecek üründe doğrudan kullanılan ve/veya üretim proseslerinde kullanılıp ürün ve üretim prosesi kalitesini etkileyen, gerek üretim projeleri gerekse tasarım ve geliştirme projelerinin prototip ürün ve/veya seri üretim kapsamında olup, ürün ağacında ve/veya proses spesifikasyonlarında ihtiyacı belirtilen, standart spesifikasyon ve/veya parça numarasıyla tanımlanan, üretimi, satışı, kullanımı onaya tabi, uzay ve havacılık endüstrisi kalite gereklerine uyan malzemelerdir.
ENDİREKT MALZEMELER
İhtiyaçları ilgili bölümler tarafından belirtilen, müşteriye teslim edilen son üründe ve/veya üretim proseslerinde kullanılmayan, ancak kullanılması durumunda da üretim kalitesini etkilemeyen, üretimi destek amacı ile kullanılan ticari kapsamdaki malzemeler ile tasarım ve geliştirme projelerinin model kapsamında kullanılan malzemeleridir.
HİZMET
Danışmanlık, tasarım, geliştirme, bakım ve onarım, montaj, taşıma, ulaşım, tanıtım amaçlı faaliyetler, temizlik, işgücü temini gibi içeriğinde malzeme olmayan ve/veya malzeme temininin esas konu olmadığı tedariklerdir.
YAPIM İŞLERİ
Bina, altyapı, endüstriyel tesis gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, montaj, demontaj, bakım, onarım, tadilat, renovasyon, restorasyon, tamamlama, çevre düzenleme işleri ile benzeri yapım işleri; üretim yardımcı malzemesi ve benzeri imalatları; bu kapsamdaki etüt, proje, müşavirlik, mühendislik, kontrol işleridir.
YATIRIM KALEMLERİ
Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii ihtiyaçları doğrultusunda tedarik edilen sabit kıymet niteliği taşıyan tezgah, ekipman, yazılım, donanım vb. kalemlerdir.
GÜMRÜK
Şirket amaçları doğrultusunda her türlü ham ve/veya yarı mamul ve/veya son ürünün ithalat ve ihracat işlemlerinin ilgili Türk yasa ve mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi için gereken gümrük işlemleri ile ilgili usul ve sorumlulukları belirlemektir.
TUSAŞ TEDARİKÇİLERİ İÇİN BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii'nin bilgi güvenliği politikası, iş ortakları, müşteriler, gözetim ve denetim kuruluşları, ticari birlikler ve yatırımcılar için güven unsuru yaratılması, sektörde rekabet gücünün yükseltilmesi, kuruluş imajının pozitif yönde artırılması, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yükümlülüklere uyulması, risklerin kontrol altına alınması ve bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla gerekli yatırımların ve çalışmaların yapılması ve iş sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii bilgi güvenliği politikası; Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii'nin bilgi varlıklarının korunmasını; çalışanların, müşterilerin, iş ortaklarının, tedarikçi ve üreticilerin gizliliklerinin korunmasını ve Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii'nin yasal gereklilikleri yerine getirmesini amaçlar.

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii bilgi sistemlerine veya bilgi işleme araçlarına ürün veya hizmet sağlama yoluyla erişecek ve Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii’ a ait bilgiye uzaktan veya Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii tesislerine gelerek nüfuz edecek tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimlerinin yer alması sağlanır veya “Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi” imzalanır.

Tedarikçi firmaların Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii’a ait edindikleri bilgi ve/veya belgeleri hiçbir sebeple ve hiçbir yöntemle, hiçbir kişi veya kurumla paylaşamayacağı ve Tedarikçi’nin sır saklama yükümlülüğü Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekildedir.

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii TEDARİKÇİ PORTAL’i vasıtasıyla elde edilen Tedarikçi bilgileri gerekli güvenlik önlemleri alınarak sadece Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii işi için kullanılır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz. PORTAL’e erişim sırasında görüntülenen güvenlik uyarı mesajları ile güvenlik duyuruları bağlayıcıdır ve tüm Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii tedarikçileri, bilgi güvenliği ile ilgili hazırlanmış ve yayımlanan politikalara ve uyarılara uymakla yükümlüdürler.

TAI SUPPLY PORTAL
Local Procurement Entry
After registration process, users should complete required information by following the link provided with their e-mail addresses.
Bu ağ sitesinde yer alan hiçbir içerik, sözleşmesel bir ilişki kurulmasına yönelik öneri, öneriye davet veya kabul beyanı teşkil etmez, Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii’ı veya Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii yöneticileri veya iş görenlerini borç, yükümlülük, külfet, taahhüt veya bağlayıcı bir beyan olarak yorumlanmaz.Ağ sitesine erişiminiz;
(i) Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii’a veya Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii yöneticileri veya iş görenlerine karşı herhangi talepte veya hak iddiasına bulunmayacağınız,
(ii) bu ağ sayfasına erişim, sayfada kayıt yaptırma, sayfaya veri sağlama ve bilgi verme ile ilgili masraf talebi dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii'de veya Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii yöneticileri veya iş görenlerine karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğiniz ve
(iii) sağladığınız veriler ile ilgili bütün sorumluluğun sizde olduğunu kabul ettiğiniz
varsayımına binaen sağlanmaktadır.